Prof.zw.dr hab. Jerzy Rubach
News
Handouts and Assignments
About me
Design
Office addresses:

In Poland: Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski, ul. Nowy Swiat 4, 00-497 Warszawa
In the U.S.: Department of Linguistics, University of Iowa, Iowa City, IA52242


E-mail address in Poland: jerzy.rubach@uw.edu.pl